Dan Mihai Radulescu

Membru încă: 15.05.2010

Nivel 7

Competențe

Ascunde

Chinese Wushu Duanwei:
1 Duan / 1段 - Chinese Wushu Association

Dulian:
Liu He Quan / 六合拳

Arme flexibile:
Nouă secțiune bici / 九節鞭

Arme scurte:
Zhui Feng Dao / 少林追风刀

Arme lungi:
Guandao / 關刀
Pudao / 朴刀
Sulita / 少林十三枪
Yin Shou Gun / 少林阴手棍

Modern Wushu:
Changquan Compulsory
Changquan Open
Gunshu Compulsory
Jianshu Compulsory
Jianshu Open

Formele prime:
Gong Fu Quan / 功夫拳
Lian Huan Quan / 连环拳
Shaolin Quan / 少林拳
Wu Bu Quan / 五步拳
Xiao Hong Quan / 小洪拳

S-au câștigat concursuri

Ascunde
CONCURS POZIȚIA FORM ȚARA ANUL
Nordic Open Wushu Championships 1 jianshu Zweden 2021
Nordic Open Wushu Championships 1 changquan Zweden 2021
Nordic Open Wushu Championships 1 shaolinquan Zweden 2021
Nordic Open Wushu Championships 1 jiu jie bian Zweden 2021
International Gou Shu Cup 1 shaolin guandao Olanda 2021
International Gou Shu Cup 2 shaolinquan Olanda 2021
Campionatul National Wushu 1 jiu jie bian Romania 2021
Campionatul National Wushu 1 jianshu Romania 2021
Campionatul National Wushu 1 changquan Romania 2021
Cangzhou Qunying International Wushu 1 speciale place Italia 2021
Cangzhou Qunying International Wushu 1 shaolin dao Italia 2021
Cangzhou Qunying International Wushu 1 shaolinquan Italia 2021
Cangzhou Qunying International Wushu 1 jiu jie bian Italia 2021
Cangzhou Qunying International Wushu 1 jianshu Italia 2021
Cangzhou Qunying International Wushu 1 changqyan Italia 2021
Scandinavian e-Wushu Competition 1 shaolin quan Zweden 2021
Scandinavian e-Wushu Competition 2 shaolin dao Zweden 2021
Scandinavian e-Wushu Competition 3 jianshu Zweden 2021
Scandinavian e-Wushu Competition 3 changquan Zweden 2021
Hoier Wushu Championship 1 gunshu /3set Olanda 2019
Hoier Wushu Championship 1 Jiu jie bian Olanda 2019
Hoier Wushu Championship 2 jianshu open Olanda 2019
Hoier Wushu Championship 2 changquan Olanda 2019
15th World Wushu Championships 49ste men's changquan open China 2019
15th World Wushu Championships 25ste men's jianshu open China 2019
Campionatul National Wushu-Kungfu 1 changquan/3set România 2019
Campionatul National Wushu-Kungfu 1 jianshu /1set România 2019
Campionatul National Wushu-Kungfu 1 gunshu/3set România 2019
The 4th Huangshan International Wushu Competition 1 changquan/3set China 2019
The 4th Huangshan International Wushu Competition 2 jianshu /1set China 2019
Shaolin NK 1 xiao hong quan Olanda 2019
Shaolin NK 1 arma lungă Olanda 2019
Shaolin NK 1 jiu jie bian Olanda 2019
Shaolin NK 2 dulian Olanda 2019
Guo Shu Cup 1 arma scurtă Olanda 2019
Guo Shu Cup 2 echipă Olanda 2019
Wushu Games Hoorn 1 arma scurtă Olanda 2019
Wushu Games Hoorn 1 guan dao Olanda 2019
Wushu Games Hoorn 1 bici cu 9 părți Olanda 2019
Wushu Games Hoorn 1 changquan compulsory Olanda 2019
Wushu Games Hoorn 1 jianshu compulsory Olanda 2019
Open Dutch Wushu Championships 1 jianshu compulsory Olanda 2019
Open Dutch Wushu Championships 1 changquan compulsory Olanda 2019
Open Dutch Wushu Championships 2 bici cu 9 părți Olanda 2019
Belgian Wushu Championship 1 jianshu compulsory Belgia 2019
Belgian Wushu ChaBelgiëmpionship 1 bici cu 9 părți Belgia 2019
Open Haojie Wushu Championship 1 jianshu compulsory Olanda 2018
Open Haojie Wushu Championship 1 changquan compulsory Olanda 2018
Open Haojie Wushu Championship 1 bici cu 9 părți Olanda 2018
12th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival 1 Guan dao China 2018
12th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival 1 shi san qiang China 2018
12th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival 1 arma scurtă China 2018
12th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival 1 bici cu 9 părți China 2018
12th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival 1 forma mâinii China 2018
12th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival 2 dulian China 2018
12th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival 2 arma scurtă China 2018
12th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival 2 changquan compulsory China 2018
12th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival 3 forma mâinii China 2018
12th Zhengzhou China International Shaolin Wushu Festival 3 jianshu compulsory China 2018
4th Open International Chan Wu Traditional Kungfu Championship 1 arma lungă Ungaria 2018
4th Open International Chan Wu Traditional Kungfu Championship 1 bici cu 9 părți Ungaria 2018
4th Open International Chan Wu Traditional Kungfu Championship 2018 3 forma mâinii Ungaria 2018
4th Open International Chan Wu Traditional Kungfu Championship 3 arma scurtă Ungaria 2018
Open Dutch Wushu Championship 1 forma mâinii Olanda 2018
Open Dutch Wushu Championship 1 arma scurtă Olanda 2018
Open Dutch Wushu Championship 1 arma scurtă Olanda 2018
Open Dutch Wushu Championship 2 bici cu 9 părți Olanda 2018
1 st European Shaolin Wushu 2 forma mâinii Ungaria 2018
Haojie Wushu Championship 1 arma scurtă Olanda 2017
Haojie Wushu Championship 1 arma lungă Olanda 2017
Haojie Wushu Championship 1 forma mâinii Olanda 2017
Haojie Wushu Championship 2 bici cu 9 părți Olanda 2017
7 th World Kungfu traditional Championships 1 bici cu 9 părți Emeishan, China 2017
7 th World Kungfu traditional Championships 2 forma mâinii Emeishan, China 2017
Shaolin Wuhun Helan Tournament in Amsterdam 3 arma lungă Olanda 2017
Shaolin Wuhun Helan Tournament in Amsterdam 1 arma lungă Olanda 2017
Shaolin Wuhun Helan Tournament in Amsterdam 1 forma mâinii Olanda 2017
Open Flemish Wushu Championship 2 arma lungă Belgia 2017
Open Flemish Wushu Championship 1 arma scurtă Belgia 2017
Open Flemish Wushu Championship 2 forma mâinii Belgia 2017
Open Dutch Wushu Championships 2 exhibition Olanda 2017
Open Dutch Wushu Championships 1 bici cu 9 părți Olanda 2017
Open Dutch Wushu Championships 2 arma lungă Olanda 2017
Open Dutch Wushu Championships 1 arma scurtă Olanda 2017
Open Dutch Wushu Championships 1 forma mâinii Olanda 2017
Open Nederlandse Kampioenschappen 1 arma lungă Olanda 2017
Open Nederlandse Kampioenschappen 1 sincronic Olanda 2017
Open Nederlandse Kampioenschappen 1 arma lungă Olanda 2017
Open Nederlandse Kampioenschappen 1 arma scurtă Olanda 2017
Open Nederlandse Kampioenschappen 1 forma mâinii Olanda 2017
Haoije Wushu Championships 1 bici cu 9 părți Olanda 2016
Haoije Wushu Championships 1 arma lungă Olanda 2016
Haoije Wushu Championships 1 arma scurtă Olanda 2016
Haoije Wushu Championships 1 dulian Olanda 2016
Haoije Wushu Championships 1 forma mâinii Olanda 2016
Open Nederlandse kampioenschappen kungfu en Tai Chi 2 arma lungă Olanda 2016
Open Nederlandse kampioenschappen kungfu en Tai Chi 2 arma scurtă Olanda 2016
Open Nederlandse kampioenschappen kungfu en Tai Chi 1 echipă forma mâinii Olanda 2016
Wushu Society Bao Trieu 2 sanda - jongens Olanda 2015
Wushu Society Bao Trieu 1 sincronic Olanda 2015
Wushu Society Bao Trieu 1 musical forms Olanda 2015
Wushu Society Bao Trieu 2 bici cu 9 părți Olanda 2015
Wushu Society Bao Trieu 2 arma lungă Olanda 2015
Wushu Society Bao Trieu 1 dulian Olanda 2015
Wushu Society Bao Trieu 1 forma mâinii Olanda 2015
Haoije Wushu Championships 2 bici cu 9 părți Olanda 2015
Haoije Wushu Championships 1 arma lungă Olanda 2015
Haoije Wushu Championships 1 arma scurtă Olanda 2015
Haoije Wushu Championships 1 dulian Olanda 2015
Haoije Wushu Championships 1 forma mâinii Olanda 2015
Guo shu Cup 1 dulian Olanda 2015
Guo shu Cup 3 arma scurtă Olanda 2015
Guo shu Cup 1 competiția pe echipe Olanda 2015
Open Flanders Wushu Cup 2 arma lungă Belgia 2015
Open Flanders Wushu Cup 2 arma scurtă Belgia 2015
Open Flanders Wushu Cup 1 dulian Belgia 2015
Open Flanders Wushu Cup 2 forma mâinii Belgia 2015
Open Dutch Wushu Championship 1 arma lungă Olanda 2015
Open Dutch Wushu Championship 3 arma scurtă Olanda 2015
Open Dutch Wushu Championship 2 forma mâinii Olanda 2015
European Shaolin Culture Festival 3 arma lungă Londra, Marea Britanie 2014
European Shaolin Culture Festival 3 arma scurtă Londra, Marea Britanie 2014
European Shaolin Culture Festival 3 forma mâinii Londra, Marea Britanie 2014
Trofeo Del Lago 3 arma lungă Italia 2014
Trofeo Del Lago 3 arma scurtă Italia 2014
Trofeo Del Lago 1 speciale prijs Italia 2014
Int. Forms Tournament Heenvliet 1 forma mâinii Olanda 2014
EK Fighting Venlo 1 arma lungă Olanda 2014
EK Fighting Venlo 1 arma scurtă Olanda 2014
EK Fighting Venlo 1 forma mâinii Olanda 2014
Top Martial Arts Gala 1 demo Olanda 2013
NK Shaolin 3 arma lungă Olanda 2013
NK Shaolin 2 arma scurtă Olanda 2013
NK Shaolin 1 forma mâinii Olanda 2013
Open Flanders Wushu Cup 2 arma lungă Belgia 2013
Open Flanders Wushu Cup 1 arma scurtă Belgia 2013
Open Flanders Wushu Cup 1 forma mâinii Belgia 2013
Trofeo Del Lago 1 arma lungă Italia 2013
Trofeo Del Lago 1 arma scurtă Italia 2013
Trofeo Del Lago 2 forma mâinii Italia 2013
International wushucup 1 arma lungă Olanda 2013
International wushucup 1 arma scurtă Olanda 2013
NK Shaolin 2 forma mâinii Olanda 2012
NK Shaolin 2 arma lungă Olanda 2012
NK Shaolin 2 forma mâinii Olanda 2012
NK Shaolin 2 forma mâinii Olanda 2011
NK Shaolin 1 Shaolin Quan Olanda 2011
NK Shaolin 1 forma mâinii Olanda 2010